Kirjastot ja kehitys: Yhteistyötä Namibian, Tansanian ja Suomen kirjastojen välillä

Suomen ulkoasiainministeriö on myöntänyt Suomen kirjastoseuralle kansalaisjärjestöjen hanketukea vuosiksi 2012 – 2014 sekä jatkotukea hankkeen laajentamiseksi 2015 – 2017. Tuen avulla toteutetaan yhteistyötä Namibian ja Tansanian kirjastolaitosten kanssa.

Hanke on osa kumppanimaiden köyhyyden poistamisen strategioita YK:n vuosituhattavoitteiden mukaisesti. Hankkeen avulla kavennetaan digikuilua viemällä tietoyhteiskunnan taidot ruohonjuuritasolle asti. Erityisinä kohderyhminä ovat naiset, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, pienyrittäjät ja maanviljelijät. Myös terveystietoa jaetaan kirjastojen kautta. Kirjastojen henkilökunnan ATK- ja tiedonhakutaitoja edistetään. Paikallisille päättäjille jaetaan tietoa projektin päämääristä ja toteutuksesta, ja heidän toivotaan vaikuttavan jatkossa kirjastojen rahoituksen lisäämiseen.

Lisää hankkeesta

Kirjastot ja kehitys on kehitysyhteistyöhanke, jota Suomen kirjastoseura on Namibian ja Tansanian kirjastolaitosten kanssa toteuttanut vuodesta 2012 lähtien. Hankkeen tarkoituksena on viedä tietoyhteiskunnan palvelut ruohonjuuritasolle asti kirjastopalveluiden kautta. Näin ihmisiä autetaan parantamaan monin tavoin elinolojaan.

Tämä video on lyhyt esittely hankkeen periaatteista.

 

 Näissä paikoissa toimimme Tansaniassa ja Namibiassa

Lisätietoja: Suomen Kirjastoseura /

Projektikoordinaattori Marjatta Lahti
marjattalahti(at)gmail.com, puh. 050 554 7104

Projektisuunnittelija Minna Koskinen
minna.koskinen(at)fla.fi, puh. 045 855 6628

 

(Sivua päivitetty viimeksi 17.8.2016)