Hanke

Läs sidan på svenska

Kirjastot ja kehitys - Kirjastoyhteistyötä Namibiassa ja Tansaniassa -hanke 2012 - 2017

Suomen kirjastoseura ry toteuttaa yhteistyössä Namibian ja Tansanian kirjastolaitosten kanssa Kirjastot ja kehitys -hanketta.

 

Projektissa tärkeää on:

  • Tietoyhteiskunnan palveluiden vieminen ruohonjuuritasolle
  • Ihmisten elinolojen parantaminen tietoa lisäämällä
  • Aktiivisen kansalaisuuden ja kansalaisyhteiskunnan tukeminen

Projektin toteutus Afrikassa pähkinänkuoressa:

  • Kirjastojen henkiökunnan tietoyhteiskuntataitoja parannetaan
  • Kirjastojen henkilökunnalle järjestetään opintokäyntejä Suomen ja Namibian / Tansanian kirjastoihin
  • Kumppanimaiden kirjastojen henkilökunta antaa koulutusta kirjaston asiakkaille

Erityisesti huomioidaan: naiset, pienyrittäjät, pienviljelijät, syrjäytyneet ja työttömät nuoret sekä erveystiedon jakaminen

Projekti Suomessa:

  • Tiedon levittäminen kumppanimaista ja hankkeen päämääristä
  • Suvaitsevaisuuskasvatus
  • Varainkeruukampanjat hankkeen hyväksi

   
Projektia toteutetaan mm. Greenwell Matongon yhteisökirjastossa Windhoekissa, Namibiassa ja Dar es Salaamin pääkirjastossa Tansaniassa.

 Hanke noudattaa kumppanimaiden köyhyyden poistamisen strategioita – julkisilla kirjastopalveluilla on yhteys köyhyyden vähenemiseen.

Esimerkkejä hankkeen tähänastisista tuloksista:

78 % kirjastojen IT-kursseilla käyneistä opiskelijoísta paransi kouluarvosanojaan

41 % löysi itselleen koulutuspaikan opittuaan kirjastossa etsimään niistä tietoa

25 % kursseilla käyneistä pienyritttäjistä aloitti uuden yrityksen tai paransi yrityksensä tulosta kirjaston IT-koulutuksen avulla

 

 

(Sivua päivitetty viimeksi 9.1.2015)