Lue sivu suomeksi

 

Projektet Biblioteken för utveckling 2012 – 2017

Finlands biblioteksförening genomför projektet Biblioteken för utveckling i samarbete med biblioteksväsendet i Namibia och Tanzania

Projektets tyngdpunktsområden är:

  • Att utveckla informationssamhällelig service på gräsrotsnivå
  • Att förbättra människornas levnadsförhållanden genom information
  • Att understöda aktivt medborgarskap och ett aktivt medborgarsamhälle

Projektets genomförande i Afrika i ett nötskal:

  • Att utveckla bibliotekspersonalens informationssamhälleliga färdigheter
  • Att arrangera studiebesök till bibliotek i Finland, Namibia samt Tanzania
  • Partnerländernas bibliotekspersonal arrangerar användarutbildning för bibliotekens kunder

Särskilt beaktas: kvinnor, småföretagare, småbrukare, marginaliserade och arbetslösa ungdomar samt spridning av hälsoinformation

Projektets finländska del:

  • Att sprida information om partnerländerna och projektets mål
  • Fostran till tolerans
  • Medelinsamling för projektet

 

(Senast uppdaterad 7.8.2015)