Bakgrund till projektet

Lue sivu suomeksi

Finlands biblioteksförening och några av föreningens funktionärer har redan under flera årtionden varit med och utvecklat internationellt bibliotekssamarbete.

Redan på 1980-talet samarbetade Finlands biblioteksförening med biblioteksbranschen i Sydafrika och Namibia. Under 1985-1992 utbildade föreningen 25 sydafrikanska apartheid-flyktingar genom African National Congress (ANC)-biblioteksprojektet i Tanzania. Senare, under 1980-talet, utbildades två namibiska studerande till bibliotekarier i Finland med föreningens stöd. Under 2003 knöt föreningen ett samarbetsavtal med Sydafrikanska biblioteksföreningen LIASA (Library and Information Association of South Africa). I detta sammanhang stödde man bl.a. utbyte av biblioteksfunktionärer och deltagande i ländernas bibliotekskonferenser. Finlands biblioteksförening har haft långvariga  kontakter med den Namibiska biblioteksföreningen NIWA (Namibian Information Workers Association). Verksamhetsledare Sinikka Sipilä och projektkoordinator Marjatta Lahti har aktivt varit med i Finlannds biblioteksförenings projekt och i övrigt biblioteksrelaterat biståndsarbete.

Projektkoordinator Marjatta Lahti har deltagit i annat biståndssamarbete utöver föreningens projekt. Under sin tjänstgöring vid Vanda bibliotek deltog hon aktivt i ett projekt som Kommunförbundet administrerade. Samarbetsprogrammet omfattade Vanda stad och Windhoek. Det mest resultatgivande samarbetet berörde biblioteksbranschen (i ett senare skede anslöt sig även andra Helmet-bibliotek i samarbetet). Som ett resultat av detta samarbete grundades Greenwell Matongo-biblioteket. Vanda—Windhoek-projektet visade sig så framgångsrikt att man ville tillämpa likadana arbetsätt och praxis i det övriga Namibia, och även i andra delar av Afrika. Efter att Marjatta Lahti gått i pension från Vanda stadsbibliotek påbörjades förhandlingar om biståndssamarbete med Finlands biblioteksförening. Samarbetet erhöll finansiering och med Utrikesministeriets stöd startade projektet Biblioteken för utveckling 2012.

 

Läs mer om projektet Vanda – Windhoek under adressen http://www.vantaa.fi/tyo_ja_elinkeinot/elinkeinopalvelut/kansainvaliset_asiat/vantaa-windhoek

Bibliotekskanalen Kirjastokaista har producerat filmen LibraryConnection 2014. Regissör: Panu Somermaa. Nedan en trailer – hela filmen (ca 30 min.) kan även hämtas under adressen http://www.kirjastokaista.fi/library-connection-vantaa-windhoek-2014/

 

Biblioteksföreningens Biblioteken för utveckling startade som ett pilotprojekt, finansierat av Utrikesministeroet, år 2011 i Tanzania och Namibia, varefter det egentliga projektet startade år 2012.

Chefen för bibliotekstjänsterna i Tanzania, Alli A.S. Mcharazo deltog i IFLA-konferensen i Göteborg 2010. Då var ännu projektet under planering. Engelskspråkig intervju med Mcharazo:

 

(Senast uppdaterad 7.8.2015)