Uppnådda projektresultat

Lue sivu suomeksi

Utomstående evaluering av projektet Biblioteken för utveckling har redan genomförts två gånger. På basis av evalueringsrapporten kan man bedöma att projektet är värdefullt och framgångsrikt. De flesta mål har uppnåtts, och i många punkter har målen t.o.m. överträffats (t.ex. antalet personer som fått IT-utbildning). Enligt en rapport från våren 2015, sammanställd av en professor vid Namibia universitet UNAM, har vi även nått nära vårt huvudmål: att skapa en hållbar modell för  att trygga IKT-utbildning och informationsåtervinning genom biblioteken i Namibia och Tanzania. På basis av utvärderarens intervju- och enkätmaterial kan man dra slutsatsen att modellen redan är långt förverkligad, särskilt i Namibia. I projektets fortsättningsskede kommer vi att fokusera allt mer på Tanzania, där vi kommer att öka aktiviteterna och antal deltagande bibliotek.

En mer statistisk baserad mellanevaluering genomfördes i Namibia 2013. Från resultaten kan utläsas hur betydelsefullt vårt arbete har varit. Här är några plock ur resultaten (rapporten i sin helhet kan läsas på vår webbplats, se länk nedan):

  • 83 % av svararna ansåg att den utbildning de fått var mycket nyttig
  • 60 % av skoleleverna och studerandena hade förbättrat sina vitsord tack vare informationssökningskurserna på biblioteket
  • 40 % fann en utbildningsplats efter att ha lärt sig sökmetoder på biblioteket
  • 30 % av småföretagarna hade startat ett nytt företag eller förbättrat sina affärsresultat
  • 51 % av kursdeltagarna hade efter utbildningen använt bibliotekets databaser och internetkontakter för att söka jobb eller skriva arbetsansökningar

Läs evalueringsrapporten i sin helhet

 

I Tanzania i synnerhet har vi lyckats påverka beslutsfattare att öka finansieringen av biblioteken. I ett utlåtande landets statsminister gav i november, krävde han att man skulle grunda fler bibliotek i hela landet. Redan i budgeten för 2013-2014 hade man ökat medlen för biblioteksutveckling med 150 % jämfört med tidigare år.

I Nambia har man med hjälp av finansiering från USA öppnat tre stora regionbibliotek 2014. Vårt modellbibliotek i Greenwell Matongo i en av Windhoeks förstäder har varit en inspirerande förebild för de amerikanska finansiärernas investering i att bygga biblioteken.

 

(Senast uppdaterad 7.8.2015)