Lukeminen tekee hyvää -kouluyhteistyö

Lukeminen tekee hyvää on kirjastojen ja koulujen välinen kampanja, jonka tuotto ohjataan Suomen kirjastoseuran Kirjastot ja kehitys -projektille.

Lukeminen tekee hyvää on yleensä koululuokkien välinen kilpailu siitä, kuka lukee eniten kirjoja esimerkiksi yhden kuukauden aikana. Kilpailu voidaan kuitenkin toteuttaa sekä luokkatasolla yksittäisten oppilaiden välisenä kilpailuna, koko koulun tasolla luokkien välisenä kilpailuna että esimerkiksi koko kunnan tasolla koulujen välisenä lukemiskilpailuna. Esimerkiksi voidaan nimetä kunkin luokan ahkerin lukija, koulun ahkerin lukija ja eniten yhteensä lukenut luokka.

Luettavaksi voidaan hyväksyä joko mitkä tahansa kirjat tai jos opettajat haluavat, voidaan valita jokin teema (esimerkiksi kirjat eri kielillä tai kansainvälisyyskasvatus-teeman mukaisesti vieraista maista ja kulttuureista kertovat kirjat).

Kampanja eroaa muista lukuprojekteista siten, että oppilaat hankkivat lukemiselleen sponsorin (luultavimmin kyseeseen tulevat useimmiten vanhemmat tai sukulaiset, jotka haluavat tukea lasten ja nuorten lukuharrastusta). Luetut kirjakilot punnitaan ja sponsorit ohjaavat kirjakilojen perusteella maksamansa rahat Suomen kirjastoseuran Kirjastot ja kehitys -projktille, hyvään tarkoitukseen!

Tavallisimmassa tapauksessa voittajaksi selviytyy siis eniten lukenut luokka (ei eniten rahaa kerännyt). Rahankeruun periaatteista voidaan sopia kussakin koulussa ja perheessä erikseen.

Lukeminen tekee hyvää -kampanjalla on omat sivut, katso http://lukeminentekeehyvaa.kirjasto.ws/

Kouluilla ja kirjastoilla on nyt oivallinen tapa osallistua sellaisen kehitysyhteistyöprojektin toteuttamiseen, jossa avun tiedetään menevän perille ja saavuttavan ihmiset ruohonjuuritasolla asti!

 Kampanjamateriaaleja on saatavana myös ruotsinkielisenä.

Lukeminen tekee hyvää -kampanjaa pilotoitiin Espoossa v. 2013-2014. Kuvassa espoolaiskouluista voittajaksi selvinneen Ymmerstan koulun onnellisia opettajia ja muita projektin puuhanaisia kampanjan loppujuhlalllisuuksissa (valitettavasti emme saaneet lupaa liittää tähän onnellisten oppilaiden kuvaa).

 

 

 

 

Vastaamme mielellämme kysymyksiin:

Marjatta Lahti, Projektikoordinaattori / marjattalahti@gmail.com, p. 050-554 7104

Minna Koskinen, Projektisuunnittelija / minna.koskinen@fla.fi, p. 045-855 6628

 

Suuri kiitos etukäteen yhteistyöstä!

 

(Sivua päivitetty viimeksi 8.5.2015)