Yritysyhteistyö

Yritykset ovat tervetulleita osallistumaan Kirjastot ja kehitys -hankkeeseen,  jossa Suomen kirjastoseura tekee yhteistyötä Namibian ja Tansanian kirjastojen kanssa.

Hankkeessa koulutetaan kirjastojen henkilökuntaa ja tarjotaan kirjastoissa tiedonhankintakoulutusta pienyrittäjille, naisten ryhmille ja syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Kirjastot osallistuvat myös lukutaitokampanjoihin ja levittävät terveystietoa kirjastojen kautta.  Päättäjille kerrotaan kirjastojen tärkeästä merkityksestä niin maan taloudelle kuin koulutuksellekin.

 

Yritysten yhteiskuntavastuu

Yrityksenne voi osallistua ihmisten elinolojen parantamiseen ja demokratian edistämiseen kohdemaissamme monin tavoin:

Rahalahjoitukset

Halutessanne tarjoamme lahjoittajille näkyvyyttä websivuillamme ja Facebook-profiilissamme. Kerromme säännöllisesti hankkeesta ja sen yhteistyökumppaneista koko maassa niin kirjastojen henkilökunnalle kuin asiakkaillekin.

Merkkipäivä- tai joulutervehdysvarojen ohjaaminen hankkeelle

Käytettävissä myös sähköinen kortti yhteistyökumppaneille lähetettäväksi

Tuotelahjoitukset

Sovittavissa, jos sopiva tuote / tuotteita löytyy.  Huomioitava kuitenkin, että kuljetuskustannukset ovat usein suuret, ja siksi suorat rahalahjoitukset ensisijaisia.

 

Mitä tuella saa?

Esimerkkejä:

300 eur                   Kirjakokoelma lukutaitokampanjaan
500 eur                   Tietopaketteja pienyrittäjille 100 kpl
1000 eur                Pöytätietokone, tulostin ja skanneri yhteen kirjastoon Namibiassa
                               tai Tansaniassa
3000 eur                Uusia kalusteita kirjastoihin Namibiassa ja Tansaniassa

 

Yhteys

Porjektikoordinaattori Marjatta Lahti, 050 554 7104, marjatta.lahti@iki.fi
Projektisuunnittelija Minna Koskinen, 045 855 6628, minna.koskinen@fla.fi
http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/
www.facebook.com/kirjastokehitys