Biblioteken för utveckling

Om Biblioteken För Utveckling
Mera om projektet
      Bakgrund till projektet
      Port till Världen
      Uppnådda projektresultat
Delta i projektet
      Icke-materiell gåva och e-postkort
      Frivilligarbete
      Föremålsdonationer
      Fotografiutställningen
Kontaktuppgifter

 

Se också - Läsning gör gott -kampanjen

Under kampanjens gång läser barn och unga böcker och tidningar.  De skaffar sig sponsorer. För varje kilogram som barnen och ungdomarna läser betalar sponsorerna (vårdnadshavare, faddrar, mor- eller farföräldrar m.m.) en summa som de på förhand fyllt i läspasset. Med de insamlade medlen understödes läskunnighet och bibliotek i Tanzania och Namibia (Biblioteken för utveckling -projektet av Finlands bibilioteksförening).

 

BIBLIOTEKEN FÖR UTVECKLING

Samarbete mellan biblioteken i Tanzania, Namibia och Finland

Finlands biblioteksförening genomför i samarbete med biblioteksväsendena i Namibia och Tanzania BIBLIOTEKEN FÖR UTVECKLING -projektet.

Projektets huvudmål:

 • Informationssamhällets tjänster förs ut på gräsrotsnivå
 • Förbättra människornas livsvillkor genom ökad kunskap
 • Stödja aktivt medborgarskap och medborgarsamhället

 

Projektet inleddes år 2012 och fortsätter till slutet av 2017.

 

Projektets genomförande i Afrika i ett nötskal:

 • Förbättra bibliotekspersonalens informationskompetens
 • Studiebesök till bibliotek i Finland och Namibia/Tanzania ordnas för bibliotekspersonalen
 • Bibliotekspersonalen i samarbetsländerna undervisar bibliotekskunderna
  • Beslutsfattarna informeras om projektets målsättningar med syfte att få höjda biblioteksanslag.

  Projektet i Finland:

  • Sprida kunskap om samarbetsländerna och projektets huvudmål
  • Toleransfostran
  • Penninginsamlingar till förmån för projektet

   

  Projektet följer samarbetsländernas strategier för avskaffande av fattigdom – de tjänster de allmänna biblioteken ger resulterar i avtagande fattigdom.

  Exempel på nådda resultat:

  78 % av eleverna på bibliotekens IT-kurser förbättrade sina skolresultat

  41 % hittade en utbildningsplats, när de på biblioteken lärt sig söka uppgifter om utbildningar

  25 % av de småföretagare, som deltagit i bibliotekens IT-kurser grundade ett nytt företag eller förbättrade sitt företags resultat tack vare utbildningen. 

Speciell tonvikt läggs på:

kvinnor, småföretagare, småbrukare, utslagna och arbetslösa unga och förmedling av hälsokunskap

 

Stöd projektet – köp en kasse

 

Du kan stöda Biblioteken för utveckling -projektet till exempel genom att köpa ”Kirjastosta kestävät eväät” –kassar. Vi säljer kassarna såväl styckevis, som i större partier (bl. a. för återförsäljning via biblioteken).

 

Storlek: 38 cm x  41 cm

Material: 100% bomull

Pris: 3 € / kasse + postavgift

(beställningar på 1 till 99 kassar)

2,5 € / kasse + postavgift (partier på över 100 kassar)

Beställningar: http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/kassitilaus

 

 

Kontaktuppgifter:

 

Biblioteken för  utveckling, Finlands biblioteksförening

Runebergsgatan 15 A 6,

00100 Helsingfors

 

Marjatta Lahti, projektkoordinator

marjatta.lahti@iki.fi     050 554 7104

 

Minna Koskinen, projektplanerare

minna.koskinen@fla.fi    045 855 6628

http://kirjastotjakehitys.suomenkirjastoseura.fi/

https://www.facebook.com/kirjastokehitys

 

Projektets bankkonto:

Nordea FI57 1555 3000 1125 17 / Kirjastot ja kehitys