Lue sivu suomeksi

 

 

 

 

Biblioteken för utveckling: Samarbete mellan biblioteken i Namibia, Tanzania och Finland

Utrikesministeriet i Finland har tilldelat Finlands biblioteksförening medborgarorganisationernas projektbidrag för åren 2012 – 2014 samt ett fortsatt stöd för att utvidga projektet 2015 – 2017. Med hjälp av stödet förverkligas samarbetet mellan biblioteksväsendet i Namibia och Tanzania.

Projektet är en del av partnerländernas strategier för att undanröja fattigdomen enligt FN:s milleniemål. Med hjälp av projektet överbryggs den digitala klyftan genom att utveckla samhälleliga informationsfärdigheter på gräsrotsnivå. Specialmålgrupper är kvinnor, marginaliseringshotade ungdomar, småföretagare och jordbrukare. Biblioteken delar även hälsoinformation. Bibliotekspersonalens IKT- och informationssökningsfärdigheter utvecklas. Genom att informera de lokala beslutfattarna om projektets mål och genomförande kan man trygga en ökande finansiering av bibliotekens verksamhet.

Mer om projektet

Vår ”gatubibliotekarie” Edward berättar om sitt arbete i Morogoro i Tanzania:

Mer information: Finlands biblioteksförening /

Projektkoordinator Marjatta Lahti
marjattalahti(at)gmail.com, tfn. 050 554 7104

Projektplanerare Minna Koskinen
minna.koskinen(at)fla.fi, tfn. 045 855 6628 

 

 

(Senast uppdaterad 29.12.2017)