Hankkeen uutiset

Vuosi 2013 on ollut hankkeelle menestyksekäs

Julkaistu 22.11.2013

Vuosi 2013 on ollut Kirjastot ja kehitys -hankkeen toinen toimintavuosi, ja hanke on osoittautunut entistäkin menestyksekkkäämmäksi. Tarkkoja tilastoja vuoden mittaan IT-koulutusta saaneesta kirjastohenkilökunnasta ja asiakkaista meillä ei vielä ole, mutta alkusyksystä toimeenpantiin kysely niille kirjastojen asiakkaille, jotka olivat osallistuneet hankkeen puitteissa namibialaisten kirjastojen IT-kursseille. (Käytännön syistä evaluaatio pystyttiin toimeenpanemaan tässä vaiheessa ainoastaan Namibiassa).  Evaluaation tuloksista selviää, kuinka merkityksellistä työtä olemme tehneet. Tässä muutamia poimintoja:

-         83 % vastajista piti saamaansa koulutusta erittäin hyödyllisenä

-         60 % koululaisista ja opiskelijoista oli paransi arvosanojaan

-         40 % löysi itselleen koulutuspaikan opittuaan kirjastossa etsimään niistä tietoa

-         51 % osallistujista oli koulutusten jälkeen käyttänyt kirjastojen tietokoneita ja niiden internetyhteyksiä etsiäkseen netistä töitä ja kirjoittaakseen hakemuksia.

Lue evaluaatioraportti kokonaisuudessaan

Erityisesti Tansaniassa taas uskomme, että olemme onnistuneet vaikuttamaan päättäjiin kirjastojen rahoituksen lisäämiseksi. Pääministeri vaati marraskuisessa lausunnossaan kirjastojen kunnostusta kautta maan, ja jo aikaisemmin vuoden 2013/2014 budjettiin merkittiin yleisten kirjastojen kehittämiseen 150% lisäys edelliseen vuoteen verrattuna. Namibiassa taas on yhdysvaltalaisella rahoituksella rakenteilla kolme isoa maakuntakirjastoa, jotka aukeavat 2014. Kuulimme, että hankkeemme ”mallikirjasto” Greenwell Matongossa Windhoekin esikaupunkialueella oli toiminut yhdysvaltalaisille rahoittajille rohkaisevana esimerkkinä sijoittaa kirjastojen rakentamiseen.

 

Kirjastot ja kehitys –hankehenkilökuntaa yhdessä Morogoron aluekirjastonhoitajan Edward Fungon ja maasai-naisten kanssa. Fungo on vienyt kirjastopalveluita kaduille, ja opettanut mm. näitä naisia käyttämään tietokoneita. Kuva on otettu Tansaniassa lokakuussa 2013. (kuva: Marjukka Peltonen)  

Järjestimme Helsingissä syyskuuussa 2013 tiedotus-ja varainhankintatempauksen, Club Maktaban. Hauskaa oli ja tunnelma oli katossa! Tässä taiteilee tansanialaistaustainen the Mpondas-yhtye. (kuva: Minna Koskinen)  

Namibiassa järjestettiin lokakuussa 2013 korkean tason kirjasto-symposium, jonka järjestelyissä olimme osaltamme mukana. Järjestimme sen yhteydessä myös käytännönläheisemmän IT-koulutusseminaarin projektissa mukana oleville kirjastonhoitajille. Kuvassa symposiumin avainhenkilöitä. (kuva: Minna Koskinen)