Hankkeen uutiset

Kirjastot ja kehitys -hankkeelle jatkorahoitusta

Julkaistu 06.02.2015

Suomen ulkoasiainministeriö on myöntänyt Kirjastot ja kehitys -hankkeelle jatkorahoitusta vuosiksi 2015-17. 

Tämä tarkoittaa, että jatkamme työtämme Namibian ja Tansanian   kirjastolaitosten kanssa pitkälti samoilla linjoilla kuin aikaisemminkin: parannamme kirjastojen tietoyhteiskuntavalmiuksia ja koulutamme niiden henkilökuntaa sekä tavallisia kirjastonkäyttäjiä hakemaan elektronista tietoa ja käyttämään tietokoneita. Kursseja järjestetään myös räätälöidysti erilaisille kohderyhmille: tavoitteena on auttaa esimerkiksi työttömiä nuoria parantamaan IT-osaamistaan ja etsimään internetistä töitä; pienyrittäjiä käyttämään tietokoneita työssään ja hakemaan verkosta omaan alaansa liittyvää markkinatietoa; jne.

Erotuksena hankkeen ensimmäisestä kolmivuotiskaudesta projektin painopiste siirtyy nyt Tansaniaan, kun siellä otetaan vähitellen projektiin mukaan uusia kirjastoja. Aikaisemmin mukana olivat vain Dar es Salaamin ja Morogoron kirjastot, vuonna 2017 hanketoimintoja on tarkoitus toteuttaa jo kaikkiaan kymmenessä tansanialaisessa maakuntakirjastossa.

Hanke on saavuttanut erinomaisia tuloksia jo kuluneen kolmivuotiskautensa aikana. Vuonna 2014 toimeenpantiin evaluaatio, josta käy ilmi esimerkiksi seuraavat seikat:

78 % kirjastojen IT-kursseilla käyneistä opiskelijoista paransi kouluarvosanojaan

41 % löysi itselleen koulutuspaikan opittuaan kirjastossa etsimään niistä tietoa

25 % kursseilla käyneistä pienyrittäjistä aloitti uuden yrityksen tai paransi yrityksensä tulosta kirjaston IT-koulutuksen avulla

 

Kaiken kaikkiaan ulkoasnministeriö myönsi v. 2014 hakukierroksella kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyötukea 80 hankkeelle. Näiden joukossa Kirjastot ja kehitys on rahallisesti mitattuna kahdeksanneksi suurin.