Hankkeen uutiset

Hankematkan 2015 kuulumiset

Julkaistu 01.12.2015

Terveiset Tansaniasta!

Vuonna 2015 Kirjastot & kehitys -hankkeen projektimatka suuntautui vain toiseen yhteistyömaista, Tansaniaan, sillä hankkeen pääpaino on kaudella 2015-2017 Tansaniassa. Reissu toteutui 24.10-12.11.2015.

Hankematkan aikana Kirjastot & kehityksen Marjatta Lahti ja Minna Koskinen sekä mukana mentorin roolissa matkustanut Espoon kaupunginkirjaston Marjukka Peltonen vierailivat yhdessä Tansanian-kumppaneidensa kanssa:

- Dar es Salaamin ja Morogoron kirjastoissa, jotka ovat olleet mukana projektissa jo vuodesta 2012 alkaen.

- Tangan ja Dodoman kirjastoissa, jotka tulivat mukaan projektiin kuluvana vuonna 2015.

- Arushan ja Moshin (Kilimanjaron) kirjastoissa, jotka ovat tulossa mukaan projektiin v. 2016.

Matkaa tehtiin autolla, ja kilomterejä kertyi varmaan toista tuhatta!

Näillä hankematkoilla on kolme tärkeää tarkoitusta:

- Hankeseuranta ja -suunnittelu

- Mentorointi eli projektikirjastojen henkilökunnan kouluttaminen tiedonhakutaidoissa ja heihin, eli projektin käytännöntason pääasiallisiin toimeenpanijoihin, tutustuminen

- Kirjastoseminaarien järjestäminen, joiden tarkoituksena on oppia uusia asioita puolin ja toisin, mutta myös vaikuttaa päättäjiin ja saada hankkeelle medianäkyvyyttä.

Kaikissa kolmessa onnistuimme hyvin.

Kumppaneiden kanssa käytiin rakentavia keskusteluja hankkeen suurista linjoista, käytiin läpi menneistä vuosista opittuja asioita, suunniteltiin tulevaa vuotta ja laadittiin budjettia.

Kaikkien kirjastovierailujen yhteydessä järjestimme kirjastojen henkilökunnalle koulutusta. Aiheina olivat sähköinen tiedonhaku sekä lastenkirjastotyö, joista vastasi Marjukka Peltonen. Hankkeeseen ensi vuonna mukana tulevissa kirjastoissa lisäksi perehdytimme henkilökuntaa hankkeen periaatteisiin.

Tänä vuonna projektiin mukaan tulleissa Dodoman ja Tangan kirjastoissa järjestettiin seminaarit aiheella "The role of ICT and libraries for nation's development" eli "Tieto- ja viestintäteknologian ja kirjastojen rooli kansallisessa kehityksessä". Molemmissa seminaareissa oli n. 50 osallistujaa, mukana myös median edustajia ja paikallisia päättäjiä. Seminaarien myötä tietoisuutta projektistamme ja laajemmin kirjastojen merkityksestä saatiinkin levitettyä tehokkaasti, sillä ne päätyivät jopa joihinkin tv-uutisiin asti ja myös useassa sanomalahdessä oli artikkeli.